Lundi

 

18h : Vinyasa

19h30 : Ashtanga

Mardi

 

18h : Atha / Yin Yoga

19h30 : Vinyasa

Jeudi

 

18h : Ashtanga

19h30 : Vinyasa

Vendredi

 

12h : Vinyasa

19h : Méditation